За БАЕК

Българска Асоциация Елитни Котки (БАЕК) е регистрирана като сдружение с нестопанска цел в Окръжен съд – гр. Разград през 2012 г.

В продължение на две години организацията като юридическо лице провежда изложбите на CFA клуб BAEC. От 2014 г. стартира провеждането на изложби на WCA в партньорство с NIKA BULGARIA – филиал на NIKA CENTER, Русия.

Клубът е организация с нестопанска цел с основен предмет на дейност:

  • промотиране на благосъстоянието на всички котки;
  • промотиране на развъждането на родословни котки по стандартите, приети от CFA и WCA;
  • организиране на котешки шоута и изложения;
  • промотиране на спортсменството и приятелството между любителите на котки.

Зад всичко това се крие желанието на членовете на организацията за развитие, усъвършенстване и постигане на качествено по-високо ниво на теорията и практиката в областта на фелинологията.

Ръководителите на CFA клуба БЕАC са:

  • Стефан Крачунов – Президент
  • Росица Стакева – Член на УС
  • Жанна Крачунова – Член на УС

Всеки, който се интересува от постигането на целите на организацията и регионалните клубове на CFA и WCA в България може да членува в организацията.