Документи и Правилници

Всеки, който се интересува от постигането на целите на NIKA BULGARIA може да членува в БАЕК. Членският внос от 2014 г. е в размер на 50 лв. Членството e доброволно. БАЕК е открит за членство на юридически и физически лица, които имат отношение към целите и задачите на Асоциацията, заявили са публично позиция по въпросите на фелинологията и са били предложени или препоръчани от друг член на БАЕК.

В Асоциацията могат да бъдат приемани и лица, които нямат статут на български юридически лица или не са български граждани, когато кандидатите се ползват с международно признание или са водещи специалисти от областта и имат отношение към целите на WCA и БАЕК.

Членовете на Асоциацията запазват своята юридическа и икономическа обособеност. БАЕК не носи отговорност за задълженията на членовете си и членовете й не носят отговорност за нейните задължения.

Защо да членувам в БАЕC?

  • Защото споделям идеите и целите на WCA и БАЕК;
  • Защото моите котки са елитни;
  • Защото БАЕК ще ме консултира и ще ми съдейства, за да регистрирам развъдник, котка или котило в WCA;
  • Защото БАЕК ще ми предостави професионална помощ и/или съвет в областта на фелинологията директно или чрез свои партньори;
  • Защото БАЕК ще ми предложи преференциални условия за участие в изложения на WCA в България.

  • Молба за членство в BAEC може да изтеглите ТУК