Онлайн Плащания

ePay.BG

За да заплатите таксите за участие на котките в изложението чрез ePay, моля изчислете сумата според прикачения ценоразпис, която дължите и я напишете в празното поле “Сума в лева”. Задължително въведете в полето „Имена” името и фамилията си на латиница (по начина, по който сте ги изписали в заявката за участие на изложение).

Например: Записали сте една котка и две котенца. От таблицата по-горе събираме сумите от ред „Такса за 1 котка BGN 140”, ред „Такса за второ коте BGN 120” и ред „Такса за трето и следващо коте BGN 110”. Общата сума е в размер на BGN 370. Записваме сумата в полето „Сума в лева” и натискаме бутона „Плащане”. Следвайте последващите инструкции за да продължите.

ePay.BG Ценоразпис:

Такса за Първа Котка: 140лв.
Такса за Втора Котка: 130лв.
Такса за Трета и Следваща Котка: 120лв.
Такса за Първо Коте/Кастрат: 130лв.
Такса за Второ Коте/Кастрат: 120лв.
Такса за Първо Коте/Кастрат: 110лв.
Такса за Една Домашна Котка: 40лв.
Такса за Едно Коте (Изложбен Клас): 20лв.
Такса за Груминг Маса: 20лв.
Такса за Двойна Клетка: 20лв.
Такса Членски Внос: 75лв.

Имена (Латиница):
Сума в Лева:


PayPal

За да заплатите таксите за участие на котките в изложението чрез PayPal, моля изберете необходимата ви опция от падащото меню и добавете съответната такса в кошницата. След това въведете номера на кредитната си карта и продължете спазвайки инструкциите.

Например: Записали сте една котка и две котенца. Избирате от падащото меню „Такса за 1 котка €70”, натиснете “Add to cart”, натиснете „Continue shopping” и изберете „Такса за второ коте €60”, натиснете “Add to cart”, натиснете „Continue shopping” и изберете „Такса за трето и следващо коте €55”, натиснете “Add to cart” и следвайте инструкциите.


Такси за Изложение:

Такса Членски Внос: