Документи и Правила

Тук ще получите информация как да се регистрирате сами в регистрите на WCA като развъдник, да регистрирате котило или котка, да предоставите информация за издаване на родословия. Ако не намерите отговор на въпроса, който ви вълнува не се колебайте да се свържете с нас или задайте своя въпрос на [email protected]

Как мога да регистрирам развъдник?

Развъдчиците могат да кандидатстват в WCA и да регистрират име на развъдник. Таксата за регистриране на име на развъдник е 30 лв.

Онлайн формата за регистриране на развъдник можете да попълните ТУК.

Как мога да регистрирам котка с WCA родословие?

Ако сте закупили котка с WCA родословие и имате родословие на WCA можете да заявите да ви бъде сменено името на собственика в регистъра. Таксата, която трябва да заплатите е в размер на 10 лв.

Можете да направите регистрацията онлайн като попълните формата ТУК.

Как мога да регистрирам котка с родословие от друга организация?

При определени обстоятелства котка, регистрирана в друга призната асоциация може да бъде допустната за регистрация в WCA без предварително регистриране на котилото, от което е. Заявлението за регистрация може да се направи чрез сертифицирано родословие.

За да получите регистрация за такава котка е необходимо: информацията от заверено родословие с четири поколения назад (или ако дадената порода има други изисквания за родословия, според правилата на WCA, собственикът трябва да представи съответната документация, необходима за определена порода), издадено от секретаря на сдружението, в което котката е регистрирана в момента и попълнен формуляр за регистрация чрез родословие. Родословията, използвани за този вид регистрация се приемат само от предварително сертифицирани асоциации. Родословието се сканира и се изпраща заедно с формулярът за регистрация чрез родословие. Таксата за регистрация е 10 лв.

Можете да направите регистрацията на котка онлайн като попълните формата ТУК.

Как мога да регистрирам котило?

И двамата родители на котетата от котилото трябва да бъдат регистрирани в WCA, преди да се регистрира котило. Ако вашата котка не е регистрирана котка в WFA, тя може да сe регистрира.
Има два начина да се регистрира котило:

  • Развъдчикът може да регистрира само котетата от котилото без да издава родословия за тях. Цената за регистрация на всяко коте от котилото е 3 лв.
  • Развъдчикът може да регистрира котетата от котилото като поиска и издаването на родословия за тях. Цената за регистрация на всяко коте от котилото е 3 лв, а цената на родословие – 7 лв.

Можете да направите регистрацията онлайн като попълните формата ТУК.

Как мога да регистрирам домашната си котка?

Таксата за регистрация е 10 лв. Можете да направите регистрацията на котка онлайн като попълните формата ТУК.

Как мога да регистрирам титла на котка, получена на изложба на WCA?

При събиране на съотвеното количество оценки необходими за присъждането на съответната титла е необходимо да се попълни формуляра за получаване на титла и да се приложат съответните оценки. Цената за издаване на сертификат за достигната титла е 10 лв.

Можете да направите регистрацията онлайн като попълните формата ТУК.