Сфинкс

Сфинкс e без козина, тялото е топло и прилича на кадифена прасокова при пипане. Котката има среден размер тяло, главата е с формата на модифициран клин, има ясно изразени скули.